Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną   

Wersja do druku Ikona drukarki

Podsumowanie akcji "Góra Grosza".

Nasza szkoła, podobnie jak w latach ubiegłych, przystąpiła do akcji "Góra Grosza" organizowanej przez Towarzystwo "Nasz dom". Celem, na który zbierane są drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną - w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Uczniowie każdej klasy zbierali "grosiki", aby usypać jak największą szkolną górę grosza. Akcja ta pokazuje, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących, bo "jeden grosz znaczy niewiele, ale góra grosza jest największa na świecie". W tym roku udało nam się zebrać kwotę w wysokości 278 złotych i 58 groszy. Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i ich rodzicom za udział w akcji.