Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną   

Wersja do druku Ikona drukarki

(2014-10-14) Uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klasy pierwszej oraz przedszkolaków.

Dzień 14 października 2014 roku w naszej szkole był bardzo ważnym dniem dla najmłodszych dzieci.

W tym dniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klasy pierwszej oraz przedszkolaków.

W akademii uczestniczyli zaproszeni goście: wójt gminy Sieroszewice Czesław Berkowski, radny Mieczysław Gawełek, nauczyciele, przedstawiciele Rady Rodziców, rodzice i uczniowie starszych klas.

Pierwszoklasiści i przedszkolaki przygotowali część artystyczną, która zachwyciła gości.

Następnie, po wypowiedzeniu przyrzeczenia i ślubowania, Pani Dyrektor dużym ołówkiem dokonała aktu pasowania na ucznia i przedszkolaka.

W tym szczególnym dniu dzieci otrzymały dyplomy i prezenty ufundowane przed Radę Rodziców oraz upominki od wójta gminy Sieroszewice, radnego i Samorządu Uczniowskiego.

Uroczystość połączono z obchodami Dnia Edukacji Narodowej.

Dedykując wiersze uczniowie dziękowali nauczycielom za ich trud nauczania.

Życzenia gronu pedagogicznemu złożyła Dyrektor szkoły oraz wójt gminy Sieroszewice.

Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.