Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną   

Wersja do druku Ikona drukarki

(2013-10-14) Ślubowanie klasy pierwszej i pasowanie przedszkolaków.

14 października 2013 roku, w Szkole Podstawowej w Zamościu miało miejsce wydarzenie związane ze ślubowaniem i pasowaniem uczniów klasy pierwszej oraz przedszkolaków.

Po wypowiedzeniu przyrzeczenia i ślubowaniu na sztandar dyrektor szkoły Janina Siudzińska dokonała aktu pasowania na ucznia i przedszkolaka.

Świadkami uroczystości byli zaproszeni goście: wójt gminy Sieroszewice Czesław Berkowski, nauczyciele, przedstawiciele Rady Rodziców, rodzice i uczniowie starszych klas.

Pierwszoklasiści i przedszkolaki pod kierunkiem swoich wychowawczyń: Beaty Grygowskiej i Małgorzaty Nowackiej przygotowali część artystyczną, która zachwyciła gości.

W tym uroczystym dniu dzieci otrzymały dyplomy i upominki ufundowane przez Radę Rodziców.

Uroczystość połączono z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Z tej okazji uczniowie dedykowali swoim nauczycielom program artystyczny.

Po akademii gości, pierwszoklasistów i nowych przedszkolaków wraz z rodzicami zaproszono na słodki poczęstunek.