Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną    Szkoła Podstawowa w Zamościu, Zamość 14, 63-520 Grabów n/Prosną   

Wersja do druku Ikona drukarki

(2014-12-09) Spotkanie z ratownikami medycznymi. Dnia 09.12.2014r. w Szkole Podstawowej w Zamościu odbyło się spotkanie z ratownikami medycznymi, panią Anną Stawiarską i panią Pauliną Skolarską.

Na spotkaniu udzielono instruktażu, oraz zademonstrowano tok postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Panie demonstrowały zasady postępowania na miejscu wypadku drogowego, opisując jakie czynności i w jakiej kolejności należy podejmować ratując rannych. Pokazano uczniom jak ułożyć rannego w pozycji bocznej ustalonej, jako pozycji bezpiecznej dla osoby poszkodowanej.

Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się wskazówki związane z masażem serca i sztucznym oddychaniem.

Po omówieniu zasad uczniowie bardzo chętnie brali udział w wykonywaniu podstawowych czynności ratowniczych pod fachowym okiem ratowników medycznych.