Szkoła Podstawowa w Zamościu
Zamość 14, 63-520 Grabów nad Prosną
woj. wielkopolskie

Dowiedz się więcej

  (2024-05-22) Szkoła Podstawowa w Zamościu otrzymała dofinansowanie w ramach programu „NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. NA LATA 2021-2025”
– PRIORYTET 3.
Szkoła otrzymała wsparcie w kwocie 3.000 zł., wysokość wkładu własnego wynosi 750 zł., koszt całkowity to 3.750 zł.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na:

 1. zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami;
 2. zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych.
W ramach realizacji programu zostaną podjęte działania, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży:

 1. „Wspólne czytanie”- zachęcanie uczniów do przynoszenia własnych pozycji książkowych.
 2. Udział w Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie pt. „Przerwa na czytanie”.
 3. Stworzenie „stref czytania”, w których dzieciom będą czytać koledzy, nauczyciele i zaproszeni goście.
 4. „Siła bajek” – czytanie literatury uwrażliwiającej dzieci, rozbudzającej empatię, poruszające problemy dotyczące ich wieku (itp. bajki terapeutyczne, baśnie). Podejmowanie próby oceny zachowania bohaterów.
 5. Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia- Miś w świecie literatury, przygotowanie inscenizacji „Misio Słodziak”.
 6. Pasowanie dzieci z klasy I na czytelników biblioteki.
 7. Zorganizowanie konkursów szkolnych:
  • „Zaczytani jesienią” – zorganizowanie konkursu fotograficznego, którego celem jest wykonanie portretu dziecka czytającego książkę w pięknej jesiennej sceneri;
  • „Selfi z książką”- konkurs dla uczniów klasy I- VIII;
  • w klasie V, VII i VIII „Konkurs na najlepsze hasło propagujące czytanie książek i korzystanie z biblioteki;
  • w klasie I, II i IV konkurs literacko-plastyczny „Mój ulubiony bohater książkowy”.
 8. „Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego” – stworzenie słownika najczęściej popełnianych błędów (dzieci od 4 klasy ).
 9. „Mityczne opowieści” – zapoznanie z wybranymi fragmentami mitologii greckiej lub rzymskiej. Dostosowanie treści do wieku odbiorców – dzieci starsze np. Parandowski, dzieci młodsze – mitologia dla dzieci.
 10. „Czytanie na trawie”- dzień pustej klasy.
 11. Udział aktywu bibliotecznego w głośnym czytaniu młodszym dzieciom w ramach akcji pt. „Cała Polska czyta dzieciom”.
 12. Popularyzacja książek i czytelnictwa w formie gazetki i wystawki eksponowanych w korytarzu przed biblioteką oraz w wypożyczalni.
 13. Określenie potrzeb w zakresie zakupu książek. Zorganizowanie sondażu wśród uczniów, rodziców, nauczycieli na temat: ,,Marzę o tym, by w bibliotece była książka…”.
 14. Nawiązanie współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Sieroszewicach (aktywny udział w konkursach, lekcje biblioteczne, wycieczki) oraz Biblioteką Publiczną w Grabowie.
 15. Zapoznanie rodziców z projektem oraz zachęcenie do podjęcia wspólnych działań w celu podnoszenia poziomu czytelnictwa.
 16. „Spotkanie z lokalnym poetą - Piotrem Fałczyńskim.
 17. Kiermasz książek dla uczniów i rodziców naszej szkoły.
 18. „Wpływ czytania na rozwój dziecka” – prezentacja multimedialna.
 19. „Dlaczego warto czytać dzieciom?” – list otwarty do rodziców przedstawiający wpływ czytania na wzmacnianie rodzinnych więzi, dostarczanie właściwych wzorców.

nprczSzkoła Podstawowa w Zamościu 2019