Szkoła Podstawowa w Zamościu
Zamość 14, 63-520 Grabów nad Prosną
woj. wielkopolskie

Dowiedz się więcej

  (2021-06-25) Do widzenia szkoło!

W piątek 25 czerwca 2021 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 oraz pożegnanie absolwentów Szkoły Podstawowej w Zamościu. Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Sieroszewice – pan Anatol Piaskowski, Dyrektor GZEASiP w Sieroszewicach – pani Barbara Stasiak, przedstawiciele Rady Rodziców oraz rodzice uczniów klasy ósmej. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia flagi państwowej i odśpiewania hymnu państwowego oraz hymnu szkoły. Pani dyrektor w swoim wystąpieniu podsumowała rok szkolny 2020/2021 oraz skierowała ciepłe słowa do uczniów najstarszej klasy, dla których był to ostatni dzień w szkole.

Wręczyła im nagrody książkowe za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, listy gratulacyjne, świadectwa ukończenia szkoły oraz dyplomy absolwenta. Następnie uczniowie pozostałych klas wyróżniający się w nauce i zachowaniu otrzymali z rąk pani dyrektor nagrody książkowe i świadectwa z biało-czerwonym paskiem. Końcowym punktem oficjalnej części było przekazanie flagi nowemu pocztowi flagowemu.

Po części oficjalnej głos zabrali absolwenci – we wzruszającym programie artystycznym wyrazili swoje podziękowania dyrekcji, wychowawczyni, gronu pedagogicznemu oraz rodzicom za trud włożony w edukację i wychowanie, a przygotowana prezentacja multimedialna przypomniała zgromadzonym wszystkie ważne i radosne chwile absolwentów w szkole podstawowej. Po czym uczniowie klasy siódmej pożegnali absolwentów wierszem i słowami piosenki „Do widzenia przyjaciele, wspólnych spraw mieliśmy wiele…” oraz wręczyli im upominki. Na zakończenie głos zabrał wójt Gminy Sieroszewice, pogratulował absolwentom ukończenia szkoły, a wszystkim życzył udanych i bezpiecznych wakacji.Szkoła Podstawowa w Zamościu 2019