Szkoła Podstawowa w Zamościu
Zamość 14, 63-520 Grabów nad Prosną
woj. wielkopolskie

Dowiedz się więcej

  (2021-12-20) OBCHODY PIERWSZEGO NARODOWEGO DNIA
ZWYCIĘSKIEGO POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAMOŚCIU

Z okazji ustanowionego w tym roku po raz pierwszy 27 grudnia - Świętem Państwowym, społeczność naszej szkoły uczciła Pierwszy Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. W ramach obchodów w szkole zostały przeprowadzone zajęcia związane tematycznie z tym wydarzeniem.

Uczniowie klas V – VIII włączyli się do akcji „Każdy z nas jest powstańcem” i sprawdzili, jaką rolę pełniliby podczas Powstania Wielkopolskiego: sanitariuszki/sanitariusza, łączniczki/łącznika, dowódczyni/dowódcy, żołnierki/żołnierza, edukatorki/edukatora. Po ukończeniu testu uczestnicy otrzymali Certyfikat Powstańca. W szkole został zorganizowany konkurs plastyczny „Moja Mała Ojczyzna – Powstanie Wielkopolskie jako jedyne zwycięskie powstanie w historii Polski”. Uczestnicy konkursu wykonali prace, wykazując się nie tylko kreatywnością i uzdolnieniami plastycznymi, ale przede wszystkim zgłębili wiedzę na temat tego zrywu niepodległościowego. Ponadto przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem udali się pod Pomnik Powstańców Wielkopolskich oraz tablice upamiętniające powstańców wielkopolskich w Grabowie nad Prosną, pod którymi złożyli kwiaty i zapalili znicze. Aby upamiętnić wyjątkowy wkład Wielkopolan w odzyskanie niepodległości i przyłączenie po latach zaborów ziem wielkopolskich do wolnej Rzeczypospolitej, cała społeczność szkolna w podniosły sposób odśpiewała „Rotę”. Pieśń poprzedzona została wersją instrumentalną tego utworu zagraną na gitarze przez uczennicę naszej szkoły oraz recytacją wierszy patriotycznych oddających hołd bohaterom tamtych lat. Uroczystości upamiętniające wydarzenia przełomu lat 1918 – 1919 były niecodzienną lekcją historii dla wszystkich uczniów naszej szkoły i stały się uroczystym zwieńczeniem obchodów Pierwszego Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Krótki materiał video z obchodów Rocznicy Powstania Wielkopolskiego - kliknij tutaj

Szkoła Podstawowa w Zamościu 2019